Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 г. и през 2018 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни за БВП по предварителни оценки показват растеж от 3.2% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на 2017 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: