Регионален БВП на човек от населението в ЕС през 2017 година

През 2017 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност, варира от 31% от средния за Европейския съюз в Северозападния район в България до 626% във Вътрешен Лондон-Запад в Обединеното кралство.

Тази информация е взета от  данните, публикувани от Евростат - Статистическата служба на Европейския съюз.

Прессъобщение: 
Статистическа област: