Инфлация и индекси на потребителските цени за януари 2019 година