Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 година (експресни оценки)

Публикувано на: 14.02.2019 - 16:45

Брутният вътрешен продукт (БВП) през четвъртото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.2% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

Прессъобщение
Статистическа област