Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2018 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 3.1% през четвъртото тримесечие на 2018 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: