Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през декември 2018 година

По предварителни сезонно изгладени данни през декември 2018 г. оборотът в раздел Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети по съпоставими цени намалява с 0.3% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: