Европейската икономика от началото на новото хилядолетие - статистически портрет 2018

Националният статистически институт представя на вниманието на потребителите дигиталната публикация „Европейската икономика от началото на новото хилядолетие - статистически портрет 2018“ на български език. Публикацията е разработена от Евростат съвместно с националните статистически служби - партньори в проекта на Европейската статистическа система DIGICOM („Дигитални комуникации, анализ на потребителите и иновативни продукти“).

Изданието има за цел да покаже как икономиката на Европейския съюз и на държавите членки се е развивала от 2000 г. насам чрез широк спектър от статистически данни, даващи както микро-, така и макроикономическа перспектива.

Статистическата информация е представена по лесно разбираем начин чрез кратки текстове, графики и интерактивни инструменти за визуализация. На читателите се предоставя и възможност да проверят знанията си, като отговорят на въпросите от теста. Чрез визуализационните средства можете да сравните данните за България с другите държави - членки на ЕС, и да проследите тенденциите в тяхното социално-икономическо развитие.

Публикацията на български език: