Нормативна уредба

1. Българско законодателство

1.1.   Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

Закон за изменение и допълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година

1.2.   Закон за статистиката

2. Европейско законодателство

Регламент (ЕС) №
Тип
Относно
Линк
763/2008
на ЕП и Съвета от 9.07.2008
Рамков
Преброяване на населението и жилищния фонд в ЕС
2017/543
на ЕК от 22.03.2017
За изпълнение
По отношение на технически спецификации на темите и техните разбивки
2017/712
на ЕК от 20.04.2017
За изпълнение
За определяне на референтната година и програмата за статистическите данни и метаданните
2017/881
на ЕК от 23.05.2017
За изпълнение
Условията и структурата за предаване на докладите за качество и техническия формат за предаването на данните
2018/1799
на ЕК от 21.11.2018
За изпълнение
За разпространение на теми от преброяването геокодирани към координатна мрежа от 1 кв. км.
2016/679
на ЕП и Съвета от 27.04.2016
Рамков
Защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни