Проект „Организация на работата и работното време - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2019 година“

Националният статистически институт започва работа по проект „Организация на работата и работното време - допълнителен модул към Наблюдението на работната сила през 2019 година“, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 821813-2018-BG-LFS AHM.

Допълнителният модул ,,Организация на работата и работното време“ е включен в Наблюдението на работната сила през 2019 г. съгласно Регламент за изпълнение на Европейската комисия № 2017/2384 от 19 декември 2017 година.

Целта на модула е да осигури подробна и съпоставима информация за гъвкавостта на работното време и други елементи на организацията на работа, имащи важно значение за благосъстоянието на работещите и съвместяването на трудовия и личния живот.

Проектът е с продължителност 23 месеца и ще приключи през май 2020 година.