Проект „Развитие на структурната бизнес статистика“

Националният статистически институт започна работа по проект „Развитие на структурната бизнес статистика“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 830985-2018-BG-В2949-SBSDev.

 

Основните цели на проекта са:

Област 1 „По-нататъшно развитие на предприятията с висок растеж“

Модул 1.1 - Растеж на микропредприятията

  • Разработване на методология за измерване на високия растеж в предприятия с персонал 9 души или по-малко (в началото на периода на растеж);
  • Свързване на данните за микропредприятията с висок растеж с показатели по структурна бизнес статистика (СБС), за да се осигури подробен преглед на икономическото значение на тези предприятия.

Модул 1.2 - Проучване на периода след високия растеж

  • Разработване на методология за изследване на динамиката на високия растеж в предприятията в периода след растежа;
  • Свързване на данни за предприятията с висок растеж с показатели по СБС за периода по време и след растежа, целящ изчерпателен преглед на икономическото значение на тези предприятия в периода след растежа.

Област 2 „Свързване на бизнес статистиката с международния сорсинг“

Модул 2.2 - Свързване на бизнес статистиката с международния сорсинг

  • Свързване на данните от изследването на международния сорсинг с данните по СБС за по-добро разбиране на движещите сили на глобализацията.

Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през ноември 2020 година.