Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година“

Националният статистически институт започва работа по проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2019 година“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831517-2018-BG-ICT ENT.

Основната цел на проекта е да осигури надеждна и международно съпоставима информация за наличието и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предприятията през 2019 година. В рамките на проекта ще бъде проведено статистическо наблюдение, което ще обхваща следните теми:

  • Използване на компютри;
  • ИКТ специалисти и умения;
  • Достъп и използване на интернет;
  • Електронен обмен на информация в рамките на предприятието;
  • ИКТ сигурност;
  • Електронна търговия.

Проектът е с продължителност 12 месеца и ще приключи в края на декември
2019 година.