Проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 година“

Националният статистически институт започва работа по проект „Статистика на използването на информационни и комуникационни технологии в домакинствата и от лицата през 2019 година“ в изпълнение на споразумение за субсидия с Европейската комисия № 831507-2018-BG-ICT HH IND.

Основната цел на проекта е да осигури надеждна и международно съпоставима информация за наличието и използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата през 2019 година. В рамките на проекта ще бъде проведено статистическо наблюдение, което ще обхваща следните теми:

  • Достъп до ИКТ;
  • Използване на интернет;
  • Използване на електронно правителство;
  • Използване на електронна търговия;
  • Цифрови умения;
  • Интернет сигурност.

Проектът е с продължителност 11 месеца и ще приключи в края на ноември
2019 година.