Премини към основното съдържание

Ключови показатели за България (към 28.12.2018 г.)

Публикувано на: 28.12.2018 - 11:00

Ключовите индикатори се разработват в съответствие със системата от основни икономически показатели за еврозоната, Европейския съюз и държавите членки. Аналитичният материал се актуализира тримесечно. Източник на данните са  статистически изследвания на НСИ и данни на БНБ.

Статистическа област