Инфлация и индекси на потребителските цени за ноември 2018 година