Декларация за политиката по управление на качеството и сигурността на информацията на Националния статистически институт