Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2018 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.12.2018 - 16:55

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.3% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.7%.

Прессъобщение
Статистическа област