Производителност на труда, заети лица и отработено време за третото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни през третото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 3.7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: