Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2018 г. по видове транспорт (предварителни данни)

По предварителни данни през третото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. е отчетен спад както при превозените товари, така и при извършената работа от товарния сухопътен и воден транспорт.

През третото тримесечие на 2018 г. превозените пътници и извършената работа от пътническия транспорт (сухопътен, воден и градски електротранспорт) намаляват съответно с 6.5 и 6.1% спрямо същия период на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: