Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2018 година