Основни резултати от наблюдението на работната сила през третото тримесечие на 2018 година

През третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица е 5.0%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: