Наети лица и средна брутна заплата през третото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 1.6% спрямо края на юни 2018 г. и достигат 2.32 милиона.

През третото тримесечие на 2018 г. средната брутна месечна работна заплата намалява с 0.7% спрямо второто тримесечие на 2018 г. и достига 1 117 лева.

Прессъобщение: 
Статистическа област: