Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през септември 2018 година

По предварителни сезонно изгладени данни през септември 2018 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 0.3% спрямо предходния месец. Календарно изгладените данни показват увеличение на оборота с 4.6% през септември 2018 г. в сравнение със същия месец на предходната година.

Прессъобщение: