Индекси на строителната продукция през септември 2018 година

По предварителни данни през септември 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% под равнището от предходния месец. През септември 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция намалява с 4.0%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: