Премини към основното съдържание

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2010

Публикувано на: 29.07.2011 - 16:11
Националният статистически институт съобщава на потребителите на статистическа информация, че годишната електронна публикация „Пътнотранспортни произшествия в Република България 2010” (на български език) е на разположение в сайта на НСИ.
Публикцията е съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Изданието е структурирано в две части:
• Методологични бележки;
• Таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, ранените и убитите лица в страната през 2010 г. по:
- области и общини;
- вид на произшествията;
- място на извършване и клас на пътя;
- възрастови групи и пол на участниците в движението;
- вид и собственост на превозните средства;
- основни причини;
- месеци;
- дни от седмицата и часове от денонощието.
Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, настъпилите промени спрямо предшестващата година и състоянието на безопасността на движение в страната.
Изданието се публикува в интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена на CD: 9.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Библиотеката на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Библиотеката на НСИ,
гр. София 1038, ул. "П. Волов" № 2.
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ – СОФИЯ