НСИ е домакин на посещение с цел обучение в рамките на програма MEDSTAT IV

В периода 23 - 25 октомври 2018 г. Националният статистически институт за първи път е домакин на посещение с цел обучение в рамките на програма MEDSTAT, финансирана от Европейския съюз. Посещението беше организирано съвместно с френската международна агенция за техническо сътрудничество Expertise France.

Програма MEDSTAT IV (2016 - 2019) е посветена на подобряване на качеството и обхвата на данните, както и да насърчава демократичното развитие чрез подобряване на наличието, популяризирането и достъпността на надеждни, достоверни и навременни статистически данни в страните от Европейската политика за съседство - Юг (ЕПС - Юг).

MEDSTAT IV (2016 - 2019) обхваща девет страни от ЕПС - Юг, а именно:  Алжир, Египет, Израел, Йордания, Либия, Ливан, Мароко, Палестина, Сирийска арабска република (сътрудничеството със Сирия остава все още замразено) и Тунис.

Срещата беше открита от г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт, който приветства всички участници. Темата на тридневното посещение с цел обучение е: „Административните записи като основен ресурс за статистиката на бизнес регистрите“.

Лектори на обучението бяха: г-жа Светослава Филипович, г-жа Кармен Искрова, г-н Анастас Троянски, г-жа Емилия Милошева, г-н Мартин Рендов, г-жа Елена Бакалова и г-жа Маргарита Цветкова. Експертите на НСИ от дирекциите „Бизнес статистика“ и „Макроикономическа статистика“ представиха на участниците от страните от ЕПС - Юг българския опит в областта на източниците на административни данни, използвани от НСИ, производството на бизнес статистика, статистическия бизнес регистър, организацията на изследванията в областта на пазара на труда. Представителите на статистическите служби и други институции от 9-те страни бяха запознати също със съставянето на агрегирани данни за националните сметки въз основа на данни от бизнес статистиката. Разгледаните теми бяха посрещнати с голям интерес и предизвикаха оживени дискусии.

Очаква се посещението с цел обучение да допринесе за хармонизирането на статистическите данни в страните от ЕПС - Юг в съответствие със стандартите на ЕС, както и за установяването на двустранни отношения в областта на статистиката между българските експерти и експертите от участващите статистически офиси, което е предпоставка за развитие на сътрудничеството на НСИ със страните от региона.