Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” в Република България през 2017 година (окончателни данни)

По окончателни данни на Националния статистически институт през 2017 г. институционален сектор „Държавно управление” отчита бюджетен излишък от 1 145 млн. лв., или 1.1% от БВП на България.

Дългът на България за 2017 г. е в размер на 25 908 млн. лв., или 25.6% от БВП.

Прессъобщение: 
Статистическа област: