Успешно завърши обучението на млади статистици от шест държави

През 2018 г. Националният статистически институт продължи успешно да осъществява своята политика за развитие на сътрудничеството със страните от Европейската политика за добросъседство - група „Изток“ (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна).

За втора поредна година НСИ осъществи  проект за обучение на млади статистици от шестте страни в рамките на програма „Българска помощ за развитие“ на Министерството на външните работи на Република България. Финансирането на обучението беше изцяло със средства по „Българската помощ за развитие“. И тази година участваха 24 млади експерти от Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Република Молдова и Украйна.

Програмата на обучението беше разработена и изпълнена съвместно от Националния статистически институт и Центъра за статистически изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС) - София.

Първите три дни в аудитория на УНСС младите статистици имаха възможност да се запознаят с теорията на статистическите изследвания, представена от доц. д-р Венелин Бошнаков и проф. д-р Валентин Гоев от УНСС. Доцент Александър Найденов от същия университет запозна обучаващите се с теорията на извадковите изследвания.

Останалите шест дни водещи експерти от НСИ представиха своя опит в областта на практиката на статистическите изследвания в Учебно-квалификационния център на НСИ в с. Сливек, област Ловеч. Гергана Маева, Светослава Филипович, Расим Рюстем, Жана Герон, Елена Бакалова, Валентин Чавдаров, Галя Статева, Костадин Георгиев и д-р Богдан Богданов представиха своя опит в областта на краткосрочната и годишната бизнес статистика, статистиката на доходите и условията на живот, статистиката на труда, макроикономическата статистика и използването на алтернативни източници на данни (Big Data). Разнообразието от теми и добрата подготовка на лекторите създадоха необходимата атмосфера за обучение и активно участие на младите статистици. В края на заниманията се проведоха кръгла маса, посветена на различни теми, представляващи интерес за младите статистици, и заключителен тест, включващ въпроси от всички разгледани теми по време на курса. Курсистите представиха своите отговори под формата на интересни презентации, справиха се много добре и с допълнителните „въпроси за шампиони“.

Курсът беше закрит от г-н Сергей Цветарски, председател на НСИ, който лично връчи сертификати на всички участници, подписани от него и от Ректора на УНСС - проф. д.ик.н. Стати Статев.

Всички участници благодариха за сърдечното посрещане и интересните лекции, както и за възможността да се запознаят с България при посещенията си в Ловеч и неговите околности, Троян, Велико Търново и София. Те оцениха високо предоставената им възможност както да обогатят своите знания, така и да открият красотата на българската природа, важни моменти от българската история и не на последно място - да се запознаят с колегите си от различните статистически офиси. По време на курса всички участваха във фотоконкурс с направените по време на обучението снимки, в които по интересен начин представиха своите впечатления от България.