Премини към основното съдържание

Пътнотранспортни произшествия в Република България 2007

Публикувано на: 07.07.2008 - 15:29
Националният статистически институт информира потребителите на статистическа информация, че вече е на разположение годишната електронна публикация "Пътнотранспортни произшествия в Република България 2007", съвместно издание на Министерството на вътрешните работи и Националния статистически институт.
Публикацията съдържа таблици с годишна информация за регистрираните пътнотранспортни произшествия, убитите и ранените лица в страната през 2007 г., разпределени по:
- области и общини;
- вид на произшествията;
- място на извършване и клас на пътя;
- възрастови групи и пол на участниците в движението;
- вид и собственост на превозните средства;
- основни причини;
- дни от седмицата и месеци.
- вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.
Данните дават възможност за многоаспектен анализ на пътнотранспортните произшествия, за настъпилите промени спрямо предшестващата година и за състоянието на безопасността на движение в страната.
Изданието се публикува в Интернет сайта на НСИ и може да бъде закупено на електронен носител (CD).
 
Цена: 10.00 лева.
 
Изданието може да бъде закупено в:
• Книжарницата на НСИ на ул. "П. Волов" № 2, гр. София 1038.
• Териториалните статистически бюра на НСИ в областните центрове.
 
Заплащането се извършва по следния ред:
В брой - в Книжарницата на НСИ
гр. София 1038, ул. "Панайот Волов" № 2
По банков път
Банкова сметка на НСИ
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ