Пилотно изследване по проект „Модернизация на хармонизираното Европейско изследване на бюджета на времето”

От септември 2017 г. Националният статистически институт започна работа по проект „Модернизация на хармонизираното Европейско изследване на бюджета на времето”, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 07141.2017.001-2017.354.

Основните цели на проекта са да се тества използването на електронни устройства за целите на бюджета на времето, както и на олекотен дневник за използване на времето.

Пилотната работа на терен обхваща един пълен месец и ще се проведе в 5 области на страната - Благоевград, Варна, Ловеч, Силистра, Шумен, в периода 8 октомври - 11 ноември 2018 година. Обект на наблюдение са лицата на десет и повече години в избраните за изследване домакинства. Те ще попълват подробен или олекотен въпросник за използване на времето.

Предварително благодарим на домакинствата за сътрудничеството!

Повече информация относно пилотното изследване и участието на респондентите в него може да се получи от г-жа Е. Якимова, отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“ в НСИ, всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа на телефон: 02 9857 606.