Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа през първото тримесечие на 2013 г. по видове транспорт (предварителни данни)

Публикувано на: 28.05.2013 - 11:00

По предварителни данни през първото тримесечие на 2013 г. в сравнение със съответния период на 2012 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 13.3%, докато извършената работа отбелязва спад от 13.8%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват ръст съответно с 5.1 и 13.3%.

Прессъобщение
Статистическа област