Превозени товари и пътници и извършена работа през третото тримесечие на 2012 г. по видове транспорт (предварителни данни)

По предварителни данни през третото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 13.4%, докато извършената работа отбелязва спад от 6.4%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват спад, съответно с 0.1 и 3.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: