Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, II тримесечие 2012 г. (предварителни данни)

По предварителни данни през второто тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. при превозените товари се наблюдава увеличение от 5.7%, докато извършената работа отбелязва спад от 10.7%. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година както превозените пътници, така и извършената работа отбелязват спад, съответно с 1.9 и 6.5%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: