Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, I тримесечие 2012 г.

По предварителни данни през първото тримесечие на 2012 г. в сравнение със съответния период на 2011 г. се наблюдава спад както при превозените товари, така и при извършената работа. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници се увеличават с 386.2 хил., или 0.2%. Същевременно извършената работа намалява с 1.0%, което главно се дължи на сухопътния и градския електротранспорт.

Прессъобщение: 
Статистическа област: