Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2018 година (предварителни оценки)

Публикувано на: 07.09.2018 - 15:40

Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение
Статистическа област