Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, III тримесечие 2011 г.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2011 г. в сравнение със съответния период на 2010 г. се наблюдава ръст при превозените товари със 7.6%. Същевременно извършената работа, измерена в тонкилометри, отбелязва спад от 18.6%, който главно се дължи на водния транспорт. В сравнение със съответното тримесечие на предходната година превозените пътници са с 2.7% по-малко, а при извършената работа, измерена в пътниккилометри, се наблюдава увеличение от 6.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: