Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, IV тримесечие на 2010 г.

Публикувано на: 25.02.2011 - 11:00

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 3.1 и 9.2%. В сравнение със съответния период на 2009 г. също е регистриран спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 2.1%, а извършената работа - с 33.3%. През четвъртото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са с 13.0% повече в сравнение с предходните три месеца на годината, докато извършената работа намалява с 1.5%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава спад на превозените пътници с 1.0%, но извършената работа се увеличава с 5.2%.

Прессъобщение
Статистическа област