Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, IV тримесечие на 2010 г.

По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2010 г. се наблюдава намаление спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 3.1 и 9.2%. В сравнение със съответния период на 2009 г. също е регистриран спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 2.1%, а извършената работа - с 33.3%. През четвъртото тримесечие на 2010 г. превозените пътници са с 13.0% повече в сравнение с предходните три месеца на годината, докато извършената работа намалява с 1.5%. Спрямо съответното тримесечие на 2009 г. се наблюдава спад на превозените пътници с 1.0%, но извършената работа се увеличава с 5.2%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: