Премини към основното съдържание

Превозени товари и пътници и извършена работа по видове транспорт, II тримесечие на 2010 г.

Публикувано на: 31.08.2010 - 11:00

По предварителни данни, през второто тримесечие на 2010 г. е регистриранo увеличение спрямо предходните три месеца както на превозените товари, така и на извършената работа, съответно с 33.4 и 31.6%. В сравнение със съответния период на 2009 г. се наблюдава спад при товарните превози, като превозените товари намаляват с 5.0%, а извършената работа измерена в тонкилометри - с 27.8%. Превозените пътници през второ тримесечие на 2010 г. са с 1.8% по-малко в сравнение с първите три месеца на годината. Спрямо съответното тримесечие на предходната година също е регистриранo намаление от 1.3%. Извършената работа, измерена в пътниккилометри се увеличава незначително спрямо второ тримесечие на 2009 г. - с 0.1%, докато в сравнение с предходните три месеца отбелязва ръст от 8.0%.

Прессъобщение
Статистическа област