ЖП транспорт, януари 2009 г.

Превозените товари от железопътния транспорт през януари 2009 г. са с 9.7% по-малко в сравнение с предходния месец, докато броят на превозените пътници се увеличава с 5.1%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: