ЖП транспорт, февруари 2009 г.

През февруари 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са 1 194.6 хил. т или с 3.5% повече в сравнение с предходния месец, докато превозените пътници намаляват със 7.8% до 2 437.4 хиляди.

Прессъобщение: 
Статистическа област: