Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2017 година

През 2017 г. с осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 26 753 извършени престъпления. Осъдените лица с влезли в сила присъди през 2017 г. са 25 800.

Прессъобщение: 
Статистическа област: