ЖП транспорт, май 2009 г.

През май 2009 г. превозените товари от железопътния транспорт са със 7.1% по-малко в сравнение с предходния месец, докато превозените пътници са със 7.8% повече.

Прессъобщение: 
Статистическа област: