Железопътни произшествия, 2008 г.

През 2008 г. железопътните произшествия с тежко ранени и убити в сравнение с 2007 г. се увеличават от 55 на 64, а произшествията с хора, причинени от движещо се превозно средство - с 23.8%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: