Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на НСИ през първото тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо първото тримесечие на 2017 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: