Равнища на потребителски цени за 2017 година

 
Равнищата на цени варират до три пъти в държавите от ЕС.
Най-голяма е разликата при групите „Ресторанти и хотели“ и „Алкохолни напитки и тютюневи изделия“.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: