Индекси на строителната продукция през април 2018 година

По предварителни данни през април 2018 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% над равнището от предходния месец. През април 2018 г. в сравнение със същия месец на 2017 г. календарно изгладеният индекс на строителната продукция се увеличава с 0.6%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: