Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.6% на БВП през първото тримесечие на 2018 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2017 г. по предварителни оценки.

Прессъобщение: 
Статистическа област: