Производителност на труда, заети лица и отработено време за първото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни през първото тримесечие на 2018 г. БВП на един зает се увеличава с 2.3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: