Премини към основното съдържание

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2018 година

Публикувано на: 30.05.2018 - 11:00

Общият индекс на цените на производител през април 2018 г. нараства с 0.7% в сравнение с предходния месец и с 2.9% спрямо април 2017 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2018 г. нараства с 0.4% спрямо предходния месец, а спрямо съответния месец на предходната година е регистриран ръст от 3.8%.

Прессъобщение