Премини към основното съдържание

България и ЕС: Брутен вътрешен продукт през първото тримесечие на 2018 година (експресни оценки)

Публикувано на: 15.05.2018 - 17:55

Брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 0.4% в ЕС-28 спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни. За същия период БВП в България нараства с 0.8%.

Прессъобщение